Villa Vrijdag

Villa Vrijdag

  • Ontmoetingsplaats
  • Voor iedereen 
  • Elke vrijdag van 19:00u tot 21:30u
  • Villa Mescolanza, Begijnenstraat 39, 2300 Turnhout
  • Meer info? Stad Turnhout - Bieke van Riel - bieke.vanriel@turnhout.be - 014 40 96 32

Villa Vrijdag is het wekelijkse ontmoetingsmoment in Villa Mescolanza.  Dat is het 'Huis van Dialoog' in de Begijnenstraat 39 in Turnhout.

De 'bewoners' van dit huis zijn organisaties van en voor mensen met een migratieachtergrond en organisaties die werken rond diversiteit en mensenrechten.

Vrijdag avond houdt een vrijwilliger de Villa open.  Iedereen is welkom.  

Men kan wat praten of een spelletje spelen.  Soms is er een speciale activiteit, maar de inkom is altijd gratis.  Water van de kraan is ook gratis; ander drinken heel goedkoop.