Schakel Retie


Schakel Retie

Schakel Retie is een nieuwe, opstartende welzijnsschakel. 

We willen een warme omgeving vormen waar iedereen terecht kan en zichzelf kan zijn. 

Elke vrijdag ochtend tussen 9u30 en 11u30 ben je welkom voor een babbel en een kopje koffie of thee tijdens ons inloop moment in het parochiehuis, Markt 8 te Retie. 

We organiseren regelmatig activiteiten, overdag of 's avonds.  Dit gaat van een paasontbijt of eindejaar etentje over een uitstap met kinderen en hun ouders in de zomermaanden, samen koken of een info avond rond een specifiek onderwerp. 

Alle activiteiten kan je terugvinden op onze website.

Als je denkt deugd te hebben aan onze groep en onze activiteiten,

Of voel je je geroepen om een handje toe te steken?

Je bent van harte welkom!