Noor/Nour

Wist je dat 'Noor/Nour' 'licht ' betekent zowel in het Arabisch, het Farsi als in het Somali?

Noor/Nour - CAW De Kempen

  • Op maandag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u in Villa Mescolanza (Begijnenstraat 39, Turnhout)
  • Op donderdag van 14u tot 16u in Inloopcentrum op het CAW (Stationsstraat 80, Turnhout)

Mensen met een migratieachtergrond en vluchtelingen ervaren heel wat drempels in onze complexe samenleving. 

Noor Villa Mescolanza en Noor ILC ontvangen mensen met al hun vragen en problemen. 

De vrijwilligers zijn Arabisch, Farsi, Somali sprekende ervaringsdeskundigen bijgestaan door Nederlandstalige vrijwilligers. 

Mensen verbinden en beluisteren in hun moedertaal is het begin van een mooie verhaal van samenwerken, warm doorverwijzen en samen zoeken.

Bij Noor kan je gewoon binnenspringen met eender welke vraag! 

Van harte welkom!