Moderator vzw

Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling

Moderator vzw

  • Meer info? www.moderator.be
  • Contact: 014 42 99 68 - bemiddelingsdienst.turnhout@moderator.be
  • Volg ons op Facebook!

Slachtoffer worden van een misdrijf of een verkeersongeval heeft gevolgen. Niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen rondom je. Je vertrouwen is geschaad, je bent bang, hebt pijn, je voelt je verdrietig of je bent kwaad,...

Dader zijn van een misdrijf heeft gevolgen.  Niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen rondom je.  Je schaamt je, je bent onzeker, bang voor de gevolgen,...

Door wat gebeurd is, zijn de levens van slachtoffer en dader - ongewild - met elkaar verbonden.  Maar die verbinding kan ook een kracht zijn om je leven terug op de rails te krijgen.  Bemiddelaars van Moderator ondersteunen slachtoffers en daders op dit pad van herstel.

Belangrijk:

  • Bemiddeling is altijd vrijwillig. Niemand kan je dwingen om deel te nemen aan een bemiddeling.
  • Zowel het slachtoffer als de dader, kan bemiddeling aanvragen. De bemiddelaar polst dan bij de andere of er bereidheid is om ook te bemiddelen.
  • Bemiddeling is vertrouwelijk. Alle informatie blijft binnen de bemiddelingsprocedure. Dat geeft de meeste garanties voor een eerlijk gesprek.
  • Bemiddelaars zullen niet oordelen. Ze nemen een neutrale houding aan en proberen alle kanten van het verhaal te belichten, zodat er begrip kan groeien.
  • Bemiddeling streeft naar een win-win situatie voor alle betrokken partijen.
  • Bemiddeling is gratis.