LETS Zandland

Lokaal uitwisselingssysteem


LETS Zandland

LETSen is het ruilen van goederen en diensten tegen punten. 

LETS is een socio-culturele organisatie en als dusdanig ook erkend door de Vlaamse overheid.

Elk lid van de groep heeft de mogelijkheid om vorm te geven aan de organisatie.

LETS is gebaseerd op 3 pijlers, te weten : economisch, ecologisch en sociaal. Eén van de kernwaarden binnen LETS is de sociale insluiting en het vertrouwen tussen de leden.

Een LETSgroep staat open voor iedereen, ongeacht geslacht, ras, overtuiging, leeftijd, burgerlijke staat, enz.

LETS Zandland heeft momenteel een 190-tal leden en is vooral actief in de regio Zuiderkempen (Mol - Balen - Geel - Lommel - Kasterlee - Herentals - Veerle).

Naast het ruilen van goederen en diensten tegen punten organiseren wij ook maandelijks enkele LETSavonden of -namiddagen, jaarlijks een nieuwjaarsfeest met algemene ledenvergadering en een zomerfeest.

Elk lid heeft de vrijheid een evenement, zoals een workshop, een wandeling, etc. te organiseren en dit kenbaar te maken aan de ganse groep.

Wil je meer te weten komen over onze groep kijkt dan op onze website www.letszandland.be

Hiernaast een foto van het vorige zomerfeest met gezellig samen pizza bakken en een impressie van een LETSavond.