Kunsthuis Yellow Art

Kunsthuis Yellow Art is een plek waar psychisch kwetsbare mensen met een artistiek talent en een creatieve gedrevenheid zichzelf kunnen ontplooien.  Het is een open atelier waar iedereen de ruimte krijgt om te experimenteren en zijn of haar artistiek en persoonlijk oeuvre te creëren.

In ons atelier is er ruimte voor schilderen, tekenen, keramiek en grafiek.  We bieden een professionele werkomgeving en een individuele begeleiding.  

Regelmatig wordt er samengewerkt met gastkunstenaars, een uitwisseling die zowel artistiek als sociaal verruimend werkt.  

Meerdere keren per jaar brengen we een bezoek aan tentoonstellingen en/of kunstenaarsateliers.  Ook organiseren we zelf tentoonstellingen en toonmomenten, we ondersteunen bij deelname aan tentoonstellingen van anderen en helpen bij de mogelijke verkoop van de kunstwerken.