House of Colours vzw

'Er is iets in ieder dat zo sterk is, iets dat kan groeien, als hij ergens bij kan horen' - Hilde Stockman

House of Colours vzw

House of Colours is een interculturele vereniging die werkt rond inclusie, diversiteit, wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling.

We werken projectmatig rond o.a. huisvesting, opleiding en tewerkstelling.  Jaarlijks werken we Europese projecten uit voor jongeren en bouwen we actief mee aan een vredevolle multiculturele samenleving.  

Daarnaast hebben we 4de pijlerprojecten in Kenia en Zuid Afrika.

We organiseren regelmatig activiteiten waarop iedereen van harte welkom is.  Hou hiervoor zeker onze website en Facebookpagina in de gaten!