HECHT ARENDONK

Passie als cement tussen mensen

HECHT ARENDONK

(H)echt Arendonk kan beschouwd worden als een netwerk van mensen waar elke inwoner van Arendonk kan bij aansluiten. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of opleiding.

In dit netwerk ontmoeten, helpen en steunen de deelnemers elkaar op velerlei manieren: door hand- en spandiensten, een gezellige babbel, een groepsuitje, een luisterend oor, een gouden raad....

Uitwisseling van vraag en aanbod, werkgroepen, leuke en leerzame activiteiten, maandelijkse groepsbijeenkomsten.

Er zijn één op één contacten, contacten in kleine groepjes, formele en informele samenkomsten, echte werkvergaderingen en koffiekletsmomenten. Dit alles krijgt vorm in een dialoog tussen kerngroep en deelnemers. We vinden het heel belangrijk dat (H)echt Arendonk vorm krijgt in een continue wisselwerking met elkaar. Zo wordt dit een levend en gedragen initiatief dat nooit af is en zich ontwikkelt zonder vooraf uitgezette doelstellingen.

Er mogen zijn met je ganse hebben en houden en dit kunnen/mogen inzetten zorgt voor een sterke verbondenheid.

Hieronder zie je wat dit concreet betekent:

  • Kaartjes maken
  • Reisverhalen vertellen
  • Uitstappen doen
  • Samen terrassen
  • Groepsbijeenkomsten
  • Kerstfeest