De Zoete Inval

De Zoete Inval

  • Ontmoetingsruimte
  • Voor iedereen
  • Open elke woensdag en vrijdag tussen 12:00u en 16:30u
  • Steenweg op Gierle 65 , 2300 Turnhout
  • Meer info?twijgje@beschutwonenkempen.be
  • 014 43 65 43

De Zoete inval is een ontmoetingsruimte gecreëerd door activiteitencentrum 't Twijgje. Het is een plaats waar iedereen welkom is voor een gezellige babbel, een gezelschapsspel of het lezen van een tijdschrift/krant. In De Zoete inval zijn verschillende consumpties te verkrijgen aan democratische prijzen, zoals verfrissende drankjes, versnaperingen, verse soep, enz.

Het café, welke uitsluitend open gehouden wordt door vrijwilligers, tracht door zijn huislijke, gezellige en veilige sfeer mensen samen te brengen. Hierdoor proberen we vereenzaming en isolement tegen te gaan. Verbondenheid en lotgenotencontact zijn dan ook belangrijke peilers.

Door de ontmoetingsruimte open te stellen voor familie, vrienden, buurtbewoners en anderen geïnteresseerden, proberen we tegenwicht te bieden aan het beeld dat de maatschappij heeft van 'de psychiatrie'.